هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی


از همان بچگی، تنها وقتی که دلم خواسته پسر! باشم، محرم بوده. اونم فقط برای زدن خیمه ی هیئت و بالارفتن از داربست و دسته های زنجیرزنی و حلقه های سینه زنی و ایستگاه های صلواتی چای!

http://dc125.4shared.com/img/79413622/a25675eb/sine__zani.jpg?rand=0.34992393469641736


هر روز چندین و چندبار صدای ویبره ی گوشی که از صدای آهنگش هم بلندتر است! در می آید و من دیگر میدانم که با من کاری ندارند!!! آهنگ پیشواز 441198 پیشنهاد میشود! اینجا تست کنید(+)

  • هوالعشق
head:script/span