هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی
آرشیو

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

می دانید؟ زن بودن کاره خیلی سختیه اما زن داری کاره خیلی سختی نیست! زن ها خیلی ساده دل می بندند، خیلی ساده می شکنند، خیلی ساده غمگین می شوند، خیلی ساده گریه می کنند، خیلی ساده می خندند، خیلی ساده احساس خوشبختی می کنند و خیلی ساده احساس بدبختی. همه چیز خیلی ساده است اگر ساده از کنار غر غرها و گلایه ها و گیر دادن های الکی یشان بگذرید و ساده از حرف زدن ها و ناز کردن ها و نیاز به توجه و محبت شان نگذرید. همین! کاره سختیه واقعا؟

  • هوالعشق

بچه که بودم وقتی نمره ام کم می شد خدا را به هرکه میشناختم قسم میدادم که وقتی نمره ی بدم را دیدم در دم بمیرم! یا وقتی امتحان سختی داشتم و هرچه می خواندم کتاب به صفحه ی آخر نمی رسید، باز دعا میکردم به صبح نرسم! یا وقتی با کسی قهر بودم آرزو میکردم بمیرم و داغم به دلشان بماند! یا وقتی یک گندی میزدم مردن را به توضیح و توجیه و توبیخ ترجیح می دادم.  تا اینجایش شاید خنده داشته باشد اما می دانید؟ غصه اش اینجاست که حالا هم که بزرگ شدم باز هم وقت هایی هست که دعا می کنم بمیرم! کلا به هر بن بست تلخی که برسم، اولین راه مرگ است! انقدر زود تسلیم شو هستم! زود خسته شو! زود شکننده! زود غمگین شونده! زود گریه کننده! انقدر ضعیف.

  • هوالعشق

بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است. اگر خسته ای دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان. اگر باز هم خسته ای قبل از خواب این سه رکعت را بخوان. یا فقط یک رکعت نماز وتر بخوان. یا قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله. یا همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله. یا در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب می کنیم.


چه شب های زیادی خدا غمگین است از اینهمه بی توجهی مان به محبت و عشقش. چه شب های زیادی، زیادی غمگین.

  • هوالعشق

می دانید؟ غم سنگین است. مثل شادی نیست که سبک باشد، آدم از سبکی توی ابرها باشد و رها. غم خیلی سنگین است. می نشیند روی دل آدم و مثل یک ویروس به همه جا سرک می کشد. می آید توی چشم ها، روی لب ها، وسط قلب می نشیند. مهم نیست کوچک باشد یا بزرگ. مهم نیست برای چه ماجرایی پیدایش شده باشد. در هر صورت سنگین است و گریه کردن بهترین راه است برای سبک شدن. باید گریه کرد وگرنه غم ها تلنبار می شوند روی هم، راه گلو را سد می کنند و تمام. باید یک جایی باشد، یک کسی باشد، که هر چند وقت یک بار رفت، گریه کرد، غم ها را گذاشت زمین و سبک شد. مثلا جایی بین آدم خوب های خدا، بین معتکفین. وسط صدا زدن خدا به تک تک نام های حال خوب کنش، چادر کشید توی صورت و همه ی غم های ریز و درشت را گریه کرد و سبک شد.

  • هوالعشق
head:script/span