هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی
آرشیو

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

امام حسن جان، تو بهتر از آنی که بشود نوشت. فقط ساده بگویم که بی اندازه دوستت دارم عزیز  ِدلم:* کاش می شد دست های کریمت را که هیچ وقت دریغ نکردی، بوسید مهربانْ آقا.

شکر خدا حسینیه هامان زیاد شد

وقتش شده دگر حسنیه بنا کنیم..

  • هوالعشق

اللهم انی اسئلک یک اربعینی که دلت به حال دلِ شکسته مان بسوزد و اذن بدهی قدم در جاده ی کربلا بگذاریم و ...

یعنی می شود حسین جان که یک روزی ما را هم بخری؟

حتی فکرش هم شیرین است

گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود

بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو

هر چند ما بدیم، تو ما را بدان مگیر

شاهانه ماجرای گناه گدا بگو

  • هوالعشق

خوانده ام که هیچ عبادتی مانند این نیست که قلب مومنی را شاد کنی و از بهترین اعمال نزد خدا، شاد کردن مسلمان است.

امام رضا جان؛ مهربانم؛ ما را مسلمان فرض کن و رخصت بده که یکبار دیگر، گرم در آغوشت بگیرم که هیچ چیزِ این دنیا، به قدرِ قدم زدن در صحن ها و رواق هایت برایم شادی نمی آورد. 

  • هوالعشق
head:script/span