هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی
آرشیو

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

به نام خدا


برادر داشتن خیلی خوب است. برادر بزرگتر داشتن خیلی خوب تر است. برادر من آدم خوبِ مهربانی است. وقتی بچه بودیم و با مدرسه ی مامان، اردو رفته بودیم دست من را محکم گرفته بود تا در عمق بیست سانتی متری آن جا که آب جمع بود غرق نشوم! برادر من وقتی پسرهای تخس محله با تیرکمان به سرم زدند، زورش نمیرسید به آن ها، دستم را گرفت و در رفتیم، با نهایت  سرعتمان. و تندتند صلوات میفرستاد و آرزو میکرد پسرهای تخس ِ بی ادب بمیرند! برادر من وقتی بابا نبود و دلم خواسته بودش تا تخمه ژاپنی برایم بشکند(چون بلد نیستم تخمه ژاپنی را سالم بشکنم) بعد از دقایقی دستم را باز کرد و یک مشت تخمه مغز شده ی سالم ریخت کف دستم. برادر من سوال های سخت فیزیکم را حل میکرد و من مثبت میگرفتم از معلممان. برادر من وقتی وسایل خودش را به او کادو میدادم از من تشکر میکرد. برادر من خوشبختی ام را کامل کرد چون همسر من، دوست صمیمی برادر من است. برادر من خیلی برادر است. تولدش مبارک.

  • هوالعشق

شب باشد، من باشم و تو

صدای محزون سینه زن ها و روضه خوان بیاید

به میدان مشک تکیه بدهم و ای اهل حرم میر و علمدار نیامد را بی وقفه ببارم

  • هوالعشق
head:script/span