هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی
آرشیو

خوبِ من

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۱۰ ب.ظ

بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است. اگر خسته ای دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان. اگر باز هم خسته ای قبل از خواب این سه رکعت را بخوان. یا فقط یک رکعت نماز وتر بخوان. یا قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله. یا همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله. یا در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب می کنیم.


چه شب های زیادی خدا غمگین است از اینهمه بی توجهی مان به محبت و عشقش. چه شب های زیادی، زیادی غمگین.

  • ۹۵/۰۲/۱۳
  • هوالعشق
head:script/span