هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی
آرشیو

شـوریــده ی آزرده دل ِ بـی ســر و پــا مـن

در شـهر شــما عــاشـق انـگـشت نما مـن

دیـوانــه تـر از مـردم دیـوانـه اگــر هــسـت

جانا، به خدا من... به خدا من... به خدا من

شــاه ِ‌هـمـه خــوبـان سـخنگوی غزل ساز

امــا بــه در خـانه ی عشـق تــو گــدا من

  • ۹۳/۰۵/۲۱
  • هوالعشق
head:script/span