هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی
آرشیو

در این هوا که گرفته است و گاه بارانی

هوا هوای زیارت، هوا خراسانی ست


*آهنگ هواتو کردم از محمدعلیزاده

  • ۹۲/۱۰/۲۱
  • هوالعشق
head:script/span