هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی
آرشیو

بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست

یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست

...و باید در غم ِ‌غربت تو مُرد، ای مادری ترین پسر فاطمه(+)
  • ۹۲/۱۰/۱۰
  • هوالعشق
head:script/span