هوالعشق

هوالعشق

زیر دین چهارده معصومم اما گردنم
زیر دین حضرت علی بن موسی بیشتر

طبقه بندی موضوعی

یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم؟

پنجشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۵۶ ب.ظ

چقدر *لو کانوا  یعلمونی که گفتی، غم داشت. انگار پشت بَندش یک آه عمیق کشیدی، یک آه غم دار! به قول دشتبان، غم ِ عربی. غ یِ تهِ حلقی! غم.

*ای کاش میدانستند

  • ۹۲/۰۸/۰۲
  • هوالعشق
head:script/span